نقش پتاسیم در گیاه

پتاسیم تقریبا در تمام فرآیندهای متابولیسمی گیاه نقش دارد. پتاسیم به صورت یون با صرف انرژی از خاک جذب شده . وظایف برقراری پتانسیل اسمزی فعال کردن آنزیم ها تثبیت ph، سنتز پروتئین، حرکات روزنه ای، انبساط سلولی، فتوسنتز و تعادل آنیونی و … را در گیاه به عهده دارد.

پتاسیم فعالیت دیاستازی و قندسازی را در گیاه افزایش داده و بدین ترتیب از عمل یخ زدن در داخل سلول های گیاهی می کاهد.

 به همین دلیل است که می گویند پتاسیم مقاومت گیاهان را در برابر سرما افزایش می دهد . یون پتاسیم با جمع شدن در روزنه ها باعث منفی تر شدن فشار اسمزی و جذب آب می گردد. که در نهایت به باز شدن روزنه و وقوع عمل تبادلات فتوسنتزی می انجامد. مصرف پتاسیم کافی در گیاهان باعث پایین آمدن مصرف آب برای تولید هر واحد ماده گیاهی می گردد. پتاسیم باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماریها می گردد. بدین صورت که این عنصر باعث کلفتی کوتیکول برگ گردیده و در خنثی کردن نیتروژن اثر دارد.

 

Originally posted 2020-02-23 12:14:19.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *